AKADEMI ILMU PELAYARAN NUSA TENGGARA

East Lombok Maritime Academy

BERITA

Дълго време тези времена се провеждаха, когато майката беше информирана преди нощта на сватбата, „основното…